Wysyłka i zwroty  

Przesyłki są zazwyczaj wysyłane w ciągu 2 dni od otrzymania płatności i są dostarczane przez DPD.Istnieje możliwość odbioru przesyłki osobiście w siedzibie firmy ,wybór tej metody wymaga wcześniejszego kontaktu z dostawcą.

Zamówienia nie są realizowane w soboty, niedziele i w czasie polskich świąt państwowych. Koszty dostawy obejmują :obsługę , pakowanie jak również wysyłkę. Opłaty manipulacyjne są stałe, natomiast koszty transportu różnią się w zależności od całkowitej wagi , objętości przesyłki.

Zalecamy pogrupować przedmioty w jednym zamówieniu. Każde zamówienie jest realizowane oddzielnie . Twój pakiet zostanie wysłany bardzo dobrze zapakowany i zabezpieczony.

 Uwaga:

 Jeśli opakowanie paczki jest uszkodzone, lub zachodzi podejrzenie otwarcia, zgniecenia zawartości , itp., należy w obecności kuriera lub pracownika DPD sporządzić protokół szkody, nie przyjmować przesyłki i możliwie szybko skontaktować się z naszym działem handlowym.

 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych adresata. 

ZWROTY 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klientowi sklepu internetowego przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionego towaru    i odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu (specyfikacja/paragon lub faktura) lub przedstawić jakikolwiek dowód zawarcia transakcji, oraz  oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Covart , Biuro Handlu, ul. Puszkina 25, 42-605 Tarnowskie Góry.

Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu zostanie dokonany przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto , chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami  w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 Koszty odesłania towaru pokrywa klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. 

REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży prosimy  składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.Jednocześnie prosimy o zwrot towaru wraz z dowodem zakupu (specyfikacja/paragon lub faktura) bądź jego kserokopii lub przedstawić jakikolwiek dowód zawarcia transakcji, oraz dokładnym opisem przyczyny reklamacji na adres: Covart , Biuro Handlu, ul. Puszkina 25, 42-605 Tarnowskie Góry.

Kupujący może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. 

 W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to  niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) gwarantujemy zwrot pieniędzy lub wymianę na inny uzgodniony z Klientem towar.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od chwili otrzymania uszkodzonego towaru. Reklamacji nie podlegają towary uszkodzone z winy użytkownika .

 Zwrot pieniędzy wynikający z uznanej reklamacji zostanie dokonany przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w terminie do 14 dni  od chwili rozpatrzenia reklamacji.

 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty wysyłki pokrywa Klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Nie ograniczamy żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.