Polityka prywatności

Sklep covart.pl szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach sklepu internetowego covart.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepu internetowego covart.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w sklepie internetowym covart.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług: „Zakup”, „Twoje konto” oraz „Newsletter”. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez covart.pl. wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest:

Covart.pl

ul. Puszkina 25

42-605 Tarnowskie Góry

Regon 271885161


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez COVART.PL za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylkoi wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników sklepu internetowego, w szczególności w ramach wykonywania usług: „Zakup”, „Twoje konto” i „Newsletter”, oraz komunikacji       z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.


Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych COVART.PL w ramach usługi „Twoje konto” (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła). Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga zaznaczenia opcji „Wyrejestruj się” w Opcjach konta. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną COVART.PL przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.


Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek sklepu internetowego covart.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników sklepu internetowego covart.pl osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania newslettera .

Odwiedziny

Aplikacje sklepu internetowego covart.pl zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP)    , wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.


Przetwarzanie innych danych użytkowników sklepu internetowego covart.pl

W sklepie internetowym covart.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są  one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających portal. 

 

Gwarancje bezpieczeństwa

Administrator covart.pl gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w sklepie internetowym covart.pl. Stosowane zabezpieczenia – zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników covart.pl, historii ich aktywności na stronach serwisu oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.