Płatności            

Celem poprawienia bezpieczeństwa kupującego jak również sprzedawcy firma preferuje płatność przelewem za zamówiony i zakupiony towar. Wpłaty pełnej kwoty należy dokonywać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

16 1050 1386 1000 0022 5732 9215